طوطی های کانور

طوطی خورشیدی به چند ساعت بیرون بودن از قفس نیاز دارد؟

طوطی خورشیدی کانور

طوطی خورشیدی به چند ساعت بیرون بودن از قفس نیاز دارد؟

زمانیکه سرپرستی طوطی کانور خورشیدی را قبول می کنید

باید بدانید تا جایی که ممکن است این طوطی باید بیرون از قفس باشد

طوطی خورشیدی به شدت اجتماعی بوده و به توجه و محبت زیادی از سوی صاحبش نیاز دارد.

بیرون آوردن طوطی از قفس برنامه ای روزانه است به این معنا که طوطی باید هر روز ساعاتی بیرون از قفس باشد

این امر به فعالیت بدنی و تحرک طوطی نیز کمک می کند. امنیت: طوطی خورشیدی کوچک و کنجکاو می باشد

زمانیکه بیرون از قفس می باشد باید زیر نظر شما بوده و توجه کامل به او داشته باشید تا صدمه نبیند.

چشم از طوطی بر ندارین چنجره , وسایل گرمازا و سرما زا مانند شومینه و پنکه را چک کنید

همچنین اگر حیاط دارین نگذارین طوطی بیرون برود چون احتما شکار طوطی توسط سایر حیوانات مانند گربه وجود دارد.

شما می توانید مدام طوطی خورشیدی را از قفس بیرون بیاورید ولی بهتر است برای نظم و

امنیت طوطی ساعات مشخصی را اختصاص به بیرون بودن طوطی بدهید

چون در زمانیکه بیرون از قفس می باشد باید زیر نظر شما باشد. طوطی ها از بیرون بودن لذت زیادی می برن.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید