دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

طوطی سر آبی

طوطی سر آبی BLUE-HEADED PARROT با نام علمی Pionus menstruus هم چنین با عنوان طوطی کلاه آبی و پاینس سر آبی نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۸ سانتی متر و وزن تقریبی آن چیز حدود ۲۳۴-۲۹۵ گرم می باشد. این طوطی دارای ۳ نژاد : P.m. menstruus, P.m. reichenowi, P.m. rubrigularis می باشد. در نژاد P.m. menstruus: هر دو طوطی نر و ماده به رنگ سبز می باشند و سر و گردن به رنگ آبی به همراه باندهای ضخیم قرمز رنگ در ناحیه ی گردن می باشند. گوش با یک کاور مشکی کم رنگ همراه است، پوشش زیر دم به رنگ قرمز با پایه های سبز/آبی دیده می شود. بال ها به رنگ قهوه ای/زیتونی و ناحیه ی میانی بال به رنگ سبز می باشد. منقار خاکستری تیره با پایه ی قرمز رنگ و حلقه چشم خاکستری و لخت و چشم ها قهوه ای رنگ می باشند. در نژاد P.m. reichenowi: هر دو جنس نر و ماده سر به رنگ آبی دیده می شود. گردن و گلو تیره تر و سطح پائینی بدن به رنگ سبز کم رنگ دیده می شود. زیردم قرمز با پایه ی آبی رنگ می باشد. در نژاد P.m. rubrigularis: هردو طوطی نر و ماده مشابه نژاد menstruus می باشند با این تفاوت که سر و گردن آبی کم رنگ و ناحیه ی گردن قرمز بیشتری دارد و سطح زیرین بدن سبز تیره تری است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید