طوطی های لوری - لوریکیت ها

طوطی شکم بنفش

PURPLE-BELLIED LORY با نام علمی Lorius hypoinochrous

طوطی شکم بنفش

PURPLE-BELLIED LORY با نام علمی Lorius hypoinochrous

هم چنین به عنوان طوطی کلاه سیاه شرقی و لوری لوئیزاد نیز مشهور است.

طول بدن طوطی شکم بنفش ۲۲ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۲۰۰-۲۴۰ می باشد. به طور کلی این طوطی دارای ۳ نژاد : L.h. hypoinochrous, L.h. rosselianus, L.h. devittatus می باشد. در نژاد L.h. hypoinochrous: هر دو طوطی بالغ به طور کلی به رنگ قرمز دیده می شوند و در ناحیه ی سینه تیره تر می گردد و در ناحیه ی شکم یک قرمز بسیار تیره و در پیشانی رنگ سیاه را مشاهده می کنید. گونه ها به رنگ نارنجی درخشان می باشند. بال ها سبز، ران پا آبی و کمر به رنگ بنفش دیده می شود. سطح زیر بال قرمز با حاشیه ی سیاه رنگ می باشد. هم چنین زیر بال یک باند زرد رنگ نیز دیده می شود. منقار و حلقه چشم نارنجی/قرمز می باشد. در نژاد L.h. rosselianus: تمام خصوصیات ظاهری مشابه نژاد قبل می باشد با این تفاوت که سینه نیز به تیره گی شکم می باشد. در نژاد L.h. devittatus: مشابه نژاد اول است با این تفاوت که پوشش زیر بال فاقد حاشیه ی سیاه رنگ می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید