طوطی های لوری - لوریکیت ها

طوطی لاریکیت ته دم سفید

طوطی لاریکیت ته دم سفید

طوطی لاریکیت ته دم سفید

طولش 25 سانتیمتر بوده و در اکثر نقاط گینه جدید به استثنای مناطق کوهستانی زیست می نمایند

رنگ اصلی بدنش قهوه ای زیتونی بوده و روی گردنش نواری زرد – پرتقالی

و روی سینه اش نیز نوار دومی به همان رنگ و اغلب کمی تیره تر ملاحظه می شوند

شکم و رانهایش قرمز و انتهای پشت و ته دمش زرد سفید است

بالهایش زیتونی تیره و منقارش پرتقالی قرمز و حلقه های چشمش قهوه ای قرمز می باشند

نرها قدری درشت تر بوده و سرشان نیز بزرگتر است

انان دو تخم می گذارند و جوجه ها پس از 24 روز سر از تخم در آورده و تا 10 هفته در لانه بسر می برند

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید