طوطی های پاینس

طوطی منقار قرمز

RED-BILLED PARROT

طوطی منقار قرمز

RED-BILLED PARROT با نام علمی Pionus sordidus هم چنین با عناوین طوطی سردید

طوطی منقار مرجانی و هم چنین کانور منقار مرجانی نیز مشهور می باشد.

طول بدن این طوطی ۲۸ سانتی متر و وزن تقریبی آن چیزی حدود ۲۵۵- ۲۷۵ گرم می باشد.

این طوطی دارای ۵ نژاد: P.s. sordidus, P.s. antelius, P.s. ponsi, P.s. saturatus, P.s. corallinus می باشد.

در نژاد P.s. sordidus: هر دو طوطی نر و ماده دارای سر سبز/زیتونی رنگ می باشند که همراه پرهای آبی رنگ تیره در لبه تاج می باشد. پرهای گونه سبز/آبی و هم چنین یک نوار آبی رنگ در ناحیه ی گلو دیده می شود. حلقه ی چشم خاکستری کم رنگ و چشم ها خاکستری ، منقار قرمز است. در نژاد P.s. antelius: هر دو طوطی نر و ماده دارای جثه ای بزرگ تر از نژاد سوردیس می باشند. گلو سبز به همراه نوار آبی و یا فاقد آن است. شکم به رنگ سبز/ زیتونی دیده می شود. در نژاد P.s. ponsi: هر دو طوطی نر و ماده به رنگ سبز تیره تری نسبت به گونه سوردیس می باشند. گلو فاقد نوار آبی رنگ می باشد. رنگ صورتی در ناحیه قفسه سینه یا وجود ندارد و یا بسیار ضعیف است. در نژاد P.s. saturatus: هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد P.s. ponsi هستند با این تفاوت که به رنگ سبز کم رنگ تا زرد دیده می شوند. در ناحیه ی شکم به رنگ سبز تیره است. در نژاد P.s. corallinus : هر دو طوطی نر و ماده به رنگ سبز، حاشیه ی پرهای سر به رنگ آبی، چانه بنفش/آبی و سراسر گلو دارای یک باندی است و به طور کلی از نظر جثه ای از سایر نژادها بزرگ تر است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید