طوطی اکلکتوس

طوطی های اکلکتوس

طوطی اکلکتوس

طوطی های اکلکتوس

طوطی ای اصیل اغلب کم تحرک هستند.طول آنان بسته به رگه مربوطه بین 35-43 سانتیمتر است. 
تمام طوطی های اصیل به گروه اکلکتوس رو را توس تعلق دارند که جمعا” ده شاخه دارند. 
منطقه زیست آنان شمال شرق استرالیا جزایر ملوک تانیبارین-آرو-زالومون و بیسمارک تشکیل 
می دهد.علامت مشخصه خاص طوطی های اصیل آن است که جنس نر و ماده رنگ آمیزی مختلف دارند.رنگ نر ها سبز علفی است و رنگ ماده ها قرمز تا قرمز قهوه ایی است.برخی از طوطی های اصیل که خوب تطابق یافته اند-ممکن است بسیار اهلی شده و به ندرت جیغ بکشند.

طوطی اصیل گینه جدید

طولش 33 سانتیمتر و محل زیستش مناطق ساحلی شرق و جنوب شرقی استرالیاست . هر دو جنس دارای رنگ آمیزی یکسانی می باشند . سر ماده کوچک تر و باریک تر از نر است . سر و بدن پرنده قرمز و ناحیه گلو و قسمتهای جلوی بالها و شاه پرها و پرهای دم آبی اند. بین 4 تا 8 تخم گذارده و جوجه ها پس از 21 روز از تخم در می آیند و پس از 6 تا 7 هفته دیگر لانه را ترک می کنند .

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید