اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

طول مدت اهلی شدن طوطی

amazon parrot pet

طول مدت اهلی شدن طوطی: قسمت اول

در این مورد میتوانیم رفتار انسان ها برای طوطی را مرجع شناخت خودمان از آنها قرار دهیم.همانطور که در

بین انسان ها برخی افراد در مواجه شدن با مصبیت ها ، بیشتر تحت استرس واقع میشنود و برخی کمتر و

یا برخی افراد در هنگام قرارگرفتن در محیطی جدید ، زودتر دوست پیدا میکنند و برخی دیرتر . کاسکو ها نیز

چنین اند. به عبارت دیگر کیفیت و طول مدت اهلی شدن کاسکو ها تا حد زیادی بستگی به ذات آنها دارد .

علاوه بر تاثیر قاطع توان ذاتی و فردی هر کاسکو در اهلی شدن ، محیط خانه ای که کاسکو وارد آن میشود

نیز به شدت روی طول مدت اهلی شدن آنها موثر است. بنابراین ، صفات فردی و محیطی ، هردو روی طول

مدت اهلی شدن کاسکو موثرند. اما ما نمیتوانیم تعیین کنیم که هر یک از این دو عامل ، دقیقا از چه میزان

تاثیر در اهلی شدن کاسکو موثرند…

جدا از تاثیر قطعی قابلیت ذاتی و فردی هر کاسکو در فرایند اهلی شدن ، عامل محیط چنان تاثیری روی اهلی

شدن کاسکو دارد که ممکن است یک کاسکو در خانه ای حتی پس از 2 سال ، هنوز درجه ای از وحشی بودن

را حفظ کرده باشد، درحالی که اگر همان کاسکو وارد خانه ای میشد که صاحب کاسکو و دیگر افراد خانواده

رفتار مناسب و مجربانه ای با آن داشتند ، ممکن بود ظرف 1 تا 2 ماه اهلی میشد.

جوجه کاسکو ها اگرچه مقاومت اندکی در مقابل بیماری ها و شرایط محیطی ناگوار دارند و بسیار زودتر و

بیشتر کاسکوهای مسن تر بیمار میشوند و میمیرند، ولی قابلیت اهلی شدن و دست آموز شدن آنها بسیار

بیشتر از مسن تر هاست. در واقع هرچه کاسکو بیشتر در محیط جنگل باشد ، بیشتر به آن محیط و بودن

در کنار همنوعان خود و تغذیه از خوراک های جنگلی عادت میکند و خاطره های بیشتری از آن محیط دارد و

لذا پس از صید شدن دیرتر میتواند عادات و خاطره های جنگلی را از یاد ببرد و طبعا دیرتر با محیط زندگی ما

و خود ما خو میگیرد و دیرتر اهلی میشود. به همین ترتیب ، هرچه کاسکو دیرتر اهلی شود ، دیرتر ترسش از

آدمی میریزد و دیرتر این قابلیت را پیدا میکند که در هنگام آموزش دیدن، به آموزش ها گوش دهد و آنها را

یاد بگیرد . یک کاسکوی وحشی یا نیمه اهلی ، بیشتر از آنکه به شما گوش دهد تا بتواند صدای شما را

یادبگیرد و تقلید کند، از شما میترسد و صدای شما و هیکل خود شما برای آن ترسناک است و دائما در این

فکر است که مبادا شما به آن حمله کنید و آنرا بگیرید و بخوریدش. طبعا تا وقتی کاسکو چنین ترسی را دارد ،

نمیتواند سخن شما را تقلید کند

طول مدت اهلی شدن کاسکو : قسمت دوم

علاوه بر تاثیر قطعی ترس ذاتی کاسکو از افراد خانواده روی اهلی شدن و سخنگو شدن آن ، عواملی چون :

رفتار های صاحب کاسکو و افراد خانواده با آن – مهارت صاحب کاسکو در انجام تعالیم خاص برای اهلی کردن

ترس داشتن یا نداشتن شما از کاسکو – اندازه ی قفس و میزان فراهمی وسایل سرگرمی در قفس و خارج از

قفس ، فراهمی شرایط خواب مناسب ( 12 ساعت در شبانه روز ) و مناسب بودن محیط در هنگام خواب ،

تغذیه و دیگر عوامل ، تاثیرات خاص خودشان را روس سرعت اهلی شدن کاسکو دارند.

همچنین باید دانست که اهلی شدن کاسکو با دست آموزشدن کاسکو ، موضوعاتی متفاوتند . به این معنی که

وقتی کاسکو ترسش از انسان بریزد و به هنگام نزدیک شدن به آن ، رفتار های وحشیانه انجام ندهند ، ما

میگوییم که کاسکو اهلی شده است . اما یک کاسکوی اهلی لزوما دست آموز نیست و تا وقتی دست آموز

نشود، روی دست شما نمی آید و اجازه نمیدهد که آن را با دست بگیرید. این موضوعی است که بسیاری از

خانواده ها از آن شکایت دارند میگویند علی رقن این که مثلا 6 ماه تا دو سال و حتی بیشتر از خرید کاسکو

توسط ما گذشته است ، به هیچ وجه اجازه گرفته شدن به ما نمیدهد و روی دست ما نمی آید و چون مردم به

شدت دوست دارند که بتوانند با کاسکو تماس فیزیکی برقرار کنند یعنی آن را روی دست بیاورند و بغلش کنند

یا بتوانند آن را ببوسند ، وقتی کاسکو به آنها چنین اجازه ای ندهد ، اگرچه بی نهایت دوستش دارند ، ولی

همچنان تا به این آرزویشان نرسند ، آرزومند باقی می مانند.

بنابراین نمیتوان گفت که چه مدت طول میکشد تا کاسکو اهلی شود و چقدر طول میکشد تا کاسکو دست آموز

شود، زیرا همانطور که گفته شد ، صفات فردی کاسکوهای مختلف ، باهم متفاوت است و بعلاوه ، توان افراد

مختلف در اهلی کردن و دست آموز کردن کاسکو متفاوت است. اما اگر بخواهیم دامنه ای تجربی را برای طول

مدت اهلی شدن کاسکو بیان کنیم، باید دامنه ای از 45 روز تا چند سال را ذکر کنیم.چنانچه به علت مشکلات

قبلی ، کاسکو با بیماری ترس به دست شما نرسیده باشد و در خانه ی شما بعلت وارد شدن یک شوک ترس،

دچار بیماری ترس نشود، در شرایط متوسط جوجه های جوان ( کمتر از یکسال ) ، ا تا 1/5 ماه ، جوجه های

2 تا 3 ساله و کاسکو های بالغ 3 تا 6 ساله ، 3 تا 4 ماه و کاسکو های بالغ چشم زرد 7 ساله یا بیشتر ،

5 ماه یا بیشتر طول میکشد تا اهلی شوند.حال هرچه مهارت شما در کار اهلی کردن کاسکو بیشتر باشد، مدت

اهلی شدن کاسکو کمتر میشود، طوری که افراد با تجربه شاید بتوانند مدت های فوق را به نصف و حتی کمتر

کاهش دهند.

اما توجه داشته باشید که اهلی شدن کاسکو به معنی دست آموز شدن آن نیست و چه بسا که ممکن است

کاسکوی شما اهلی بشود، اما شما به دلیل مهارت نداشتن ، حتی تا سال ها نتوانید کاسکوی اهلی خودتان را

دست آموزکنید…

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید