اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

فهرست خطراتی که طوطی را تهدید می کنند

روش های احتیاط مقابله حوادث طوطی

فهرست خطراتی که طوطی را تهدید می کنند

گفتنی است که کاسکو و دیگر طوطیهای بزرگ منقاری قدرتند دارند که به وسیله ان می توانند اسیب های جدی به اسباب منزل برسانند و حتی برای خودخطر ساز شوند مثلا سیم برق را بجوند!!!
مراقب طوطی خود باشید هر شیئی را نباید در اختیار طوطی قرار دهید مثلا خودکار ! چون با منقار قدرتمند خود مغز جوهر خودکار که ماده ای سمی است را بیرون میاورد .

فهرست خطرات
منبع خطر و نتیجه حاصله:

جریان هوا ضمن هوا دادن منزل و باز بودن در و پنجره =طوطی ها نسبت به جریان هوا در کوتاه مدت حساس می باشند=سرما خوردن-چرک کردن سر-چرک کردن شش ها.

نور شدید خورشید و اتاق های بسیار گرم =در صورتیکه پرنده امکان پناه بردن به سایه یامحل خنک تری را نداشته باشد=خطر سکته قلبی.

تغیر ناگهانی درجه حرارت =دمایه مناسب اکثر طوطیان 24تا25درجه سانتیگرادمی باشد.

کشو و قفسه و کمد =پرنده کنجکاو با علاقه خود را توسط کشوو قفسه یا کمد باز سرگرم می نماید و اگر در ان ها گیر کند احتمال تلف شدنش به علت گرسنگی یا خفگی وجود دارد

حمام =پنجره باز حمام=فرار-باقیمانده مواد پاک کننده=مسمومیت

شیشه و پنجره و در و جدار های شیشه=اصابت به ان ها هنگام پرواز-ضربه مغزی-شکستگی جمجمه و یا پا

درها=گیر کردن-له شدن

وان یا دستشوئی پر از اب=خفگی

بخاری و وسا یل الیکتریکی=سوختگی یا مرگ در اثر سوختگی

کابل های برق و پریز برق=در اثر جویدن سیم یا تماس منقار با پریز-برق گرفتگی

بافتنی و یا کار دستی=گیر کردن ناخن ها-اویزان ماندن

نخ-طناب-زنجیر=در اثر ایجاد حلقه و گره خوردن-خفگی

سیم نازک و تیز=محروح ساختن انگشتان و سر

میله نشیمنگاه باریک=رشد بیش از حد ناخن ها-بیماری پا

پای انسان=لگد کردن

مبل و صندلی و چهار پایه=له نمودن ضمن نشستن

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید