آناتومی طوطی سانان

قدرت بویایی در طوطی سانان

حس بویایی طوطی

قدرت بویایی در طوطی سانان

حس بویایی در طوطی ها آنقدر قوی است که وقتی در اتاقی دیگر به آرامی بدون ایجاد کوچکترین صدایی

مشغول فراهم آوردن غذای یک جوجه طوطی می شدم فورا به این موضوع پی می برد !

حس بویایی به طوطی ها برای تشخیص جهت وزش باد کمک می کند تا مسیر پرواز را پیدا و سوار بر جریان هوا شوند

و این حس در جوجه طوطی ها آنقدر قویست که می تواند تحت شرایطی خاص موجب سکته آنها شود

بطورمثال اگر در نزدیکی آشیانه بوی یک دشمن را احساس کند ممکن است پاهایش لمس شوند

جوجه طوطی ها برخی نکات را از روزهای نخست تولد بطور ذاتی و بدون نیاز به تجربه همراه خود دارند

اگر قرار است اولین پرواز را تجربه کند اما پنجره یا در مقداری باز باشد

ممکن است با خود اینطور فکر کنید احتمال اینکه همه فضا و مکان ها را نادیده گرفته

و مستقیم به طرف یک دریچه کوچک پرواز کند خیلی ناچیز است اما آنها با حس بویایی قوی

مستقیما به سمت همان دریچه باز پرواز می کنند!

خصوصا طوطی های دم بلند با قرار گرفتن در مسیر باد حتی اگر بال هایشان قیچی شده باشد

می توانند به واسطه برخورداری از دم در حالتی آیرودینامیکی همچون بادبادک راحت بر جریان باد سوار شوند

از سری دست نوشته های تخصصی  تجربی امید شایگان آذر

دیدگاهتان را بنویسید