اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

قرنطینه در طوطی سانان

Quarantine Bird Parrot

قرنطینه به طور سنتی یک دوره ۴۰ روزه است که طوطی را از سایر طوطی سانان

و یا پرندگان جدا نگه می دارند تا مشخص شود که طوطی سالم است.

بسیاری از بیماری های کشنده طوطی سانان مانند

سایر موجودات از طریق هوا و یا تماس ایجاد و منتشر می گردند.

بنابراین به این دلیل بسیار مهم است که تا مدتی طوطی های جدید

از طوطی های قدیمی به صورت مجزا نگه داری شوند.

برخی از پرورش دهندگان به جای ۴۰ روز این زمان

را به ۳۰ روز تقلیل می دهند و این زمان را بسیار موثر می دانند

، به خصوص اینکه می توانند از آزمایش های دامپزشکی کمک بگیرند. زمانی که دامپزشک

سلامت یک طوطی جدید را تایید می کند، این امکان وجود دارد که طوطی جدید به گروه طوطی ها ملحق شود.

به طور ایده آل، قرنطینه باید در یک ساختمان جدا یا یک منطقه جدا از سایر طوطی سانان و ترجیحا

در محوطه ای با تهویه ی بسیار بالا صورت پذیرد. اگر این امکان وجود ندارد تا حدی طوطی جدید را از گروه قبلی جدا نگه دارید.

هم چنین پس از تماس با طوطی جدید لباس و کفش خود را عوض کرده و بشوئید تا مانع انتقال بیماری احتمالی شوید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید