طوطی های لوری - لوریکیت ها

لاریکیت زرد و سبز

Citrine lorikeet

لاریکیت زرد و سبز

Yellow-and-green Lorikeet

Citrine lorikeet

Trichoglossus flavoviridis

اندازه تقریبی : 20 سانتی متر /7.8 اینچ

تعداد تخم : 2 عدد

مدت خوابیدن روی تخم ها : 23 روز

این پرنده بومی جزایر sula (گروهی از جزایر در Malukus اندونزی) است.

این گونه در تجارت پت نسبتا شایع است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید