اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

لذت پرواز آزاد برای طوطی ها

لذت پرواز آزاد برای طوطی ها

لذت پرواز آزاد برای طوطی ها

طرز فکر همه کسانی که درک درستی از چگونگی برخورد

و نگهداری صحیح از طوطی را دارند در همه جای دنیا یکسان است.

این را وقتی مطمئن شدم که با مشاهده تمامی مطالب و کتاب های خارجی به همه آن چیزهایی که قبلا فکر کرده بودم

دوباره رسیدم و دیدم که در آنسوی دنیا هم مثل من فکر می کنند. یکی از این موارد ایجاد یک سوله برای گرداوری

صاحبان طوطی ها بود تا بتوانند به پرندگانشان امکان پرواز بدهند و حتی از این طریق

کسب درامد کنم اما این کار هزینه و انرژی زیادی طلب می کند که از عهده من یک تنه خارج است.

در چنین مکانی آموزش هایی مثل آموختن رفت و برگشت به پرنده نیز امکانپذیر است 

می دانید اگر جایی در نزدیکی شهر وجود داشته باشد که دوستداران طوطی

بتوانند باهم ملاقات کنند و به پرندگانشان اجازه پرواز آزاد بدهند چقدر خوب بود. 

آمریکایی ها روشی برای اینکه طوطی هایشان از لذت پرواز برخوردار باشند

دارند و به این صورت سلامت تر هم بمانند (چه از نظر روحی و چه بدنی ) 

آن روش این است که مکان هایی مانند انبار ها و سوله های بزرگی وجود دارند که

صاحبان طوطی ها می توانند با مراجعه به این مکان به پرنده خود اجازه پرواز آزاد دهند.

همه نگهدارندگان این طوطی ها عنوان می کنند که پرنده در اولین پرواز با احتیاط پرواز کرد

اما خیلی زود یاد گرفت که سایر پرندگان را همراهی کند و دسته جمعی دور این محوطه دور می زدند که خیلی باشکوه بوده.

درکل آمریکا همیشه بهترین پرورش دهنده ها و نگهدارندگان را داشته و در همه زمینه ها مانند خوراک و لوازم جانبی این حیوانات پیشگام بوده.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید