طوطی های لوری - لوریکیت ها

لوریکیت آراسته

Ornate Lorikeet

لوریکیت آراسته

Ornate Lorikeet

Trichoglossus ornatus

لوریکیت آراسته ORNATE LORIKEET با نام علمی Trichoglossus ornatus یک طوطی با طول ۲۵ سانتی متر و وزن تقریبی ۱۱۰ گرم است

به طور کلی این طوطی دارای یک نژاد می باشد.

طوطی های بزرگسال این لوریکیت دارای پیشانی و تاج آبی و بنفش می باشند

و یک باندی از کنار چشم تا اطراف گوش به همین رنگ این ناحیه را پوشش داده است.

فاصله بین چشم و منقار با پرهایی به رنگ قرمز پوشش داده شده است.

هم چنین یک الگوی زرد رنگ ناحیه ی پایین گوش و هم چنین سمت چپ گوش را پوشانده است.

استخوان های پس سر با پرهای قرمز پوشیده شده است و در ناحیه گلو پرهای قرمز و مشکی قرار گرفته اند.

ناحیه ی سینه دارای پرهای آبی کم رنگ و خاکی می باشد و شکم تا بالای دم به رنگ سبز دیده می شود.

سطح بالایی دم به رنگ سبز روشن دیده می شود.

پرهای زیر بال زرد رنگ می باشند. حلقه چشم به رنگ خاکستری تیره دیده می شود.

منقار به رنگ قرمز تا نارنجی دیده می شود و چشم ها نارنجی تیره هستند.

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید