دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

لوریکیت ماسنبروک

لوریکیت ماسنبروک MUSSCHENBROEK’S LORIKEET با نام علمی Neopsittacus musschenbroekii هم چنین با عناوین لوریکیت منقار زرد، لوری منقار زرد کوهستان و هم چنین لوریکیت آلپین نیز مشهور می باشد. طول بدن این لوریکیت ۲۳ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۴۳-۵۵ گرم است. به طور کلی این لوریکیت دارای ۳ نژاد :N.m. musschenbroekii, N.m. medius, N.m. major می باشد. در نژاد N.m. musschenbroekii: هر دو طوطی نر و ماده به طور کلی دارای بدنی سبز رنگ می باشند ،تاج به رنگ زیتونی /قهوه ای دیده می شود . گونه ها و بخش پائینی گردن نیز زیتونی/قهوه ای و گونه ها دارای نوارهای سبز روشن می باشند. زیر گلو تا مرکز شکم به رنگ قرمز می باشد. زیر بال ها قرمز و دارای یک باند کم رنگ قرمز هستند. سطح بالایی دم سبز با نوک زرد دیده می شود. سطح زیرین دم نارنجی/زرد رنگ همراه با پایه های قرمز در پرهای جانبی دیده می شود. منقار زرد و چشم ها قرمز رنگ هستند. در نژاد N.m. medius: هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد قبل است با این تفاوت که جثه ی بزرگ تری دارد و گونه ها بیشتر زرد رنگ می باشند. در نژاد N.m. major: هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد دوم هستند با این تفاوت که عمدتا کم رنگ تر هستند،سطح زیرین بدن قرمز و خطوط سبز/زردی روی گونه ها دیده می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید