طوطی های منقرض شده

لوریکیت نخلی

Palm Lorikeet

لوریکیت نخلی

Palm Lorikeet

Charmosyna palmarum

اطلاعات این گونه درحال تکامل است

به تازگی منقرض شده

بازگشت به لیست

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید