طوطی های لوری - لوریکیت ها

لوریکیت پیگمی

Pygmy Lorikeet

لوریکیت پیگمی

Pygmy Lorikeet

Charmosyna wilhelminae

رنگ بدن طوطی های نر زرشگی – قهوه ای می باشد و در ناحیه پشت گردن دارای رگه های آبی رنگ هستند…

لوریکیت پیگمی PYGMY LORIKEET با نام علمی Charmosyna wilhelminae

هم چنین به عنوان لوریکیت ویلهلمینا و لوریکیت رگه ای پیگمی نیز شناخته شده است

طول بدن این طوطی ۱۳ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۲۰ گرم می باشد.

این طوطی به طور کلی دارای یک گونه می باشد .

رنگ بدن طوطی های نر زرشگی – قهوه ای می باشد و در ناحیه پشت گردن دارای رگه های آبی رنگ هستند.

در ناحیه سینه به رنگ زرد- خاکستری دیده می شود و زیر بال خط خطی های قرمز دیده می شوند . دم سبز رنگ با لبه های زرد می باشد. نقار نارنجی و رنگ چشم زرد تا نارنجی می باشد.

رنگ بدن ماده های سبز رنگ و در ناحیه ی زیرین بال رگه های قرمز رنگ دیده نمی شوند.

در نوجوانان هم تا حدی تشخیص جنسیت امکان پذیر است و در نرها کمی پرهای زیر بال قرمز است . ولی رنگ نوک و هم چنین رنگ چشم در نوجوانان قهوه ای رنگ است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید