طوطی های لوری - لوریکیت ها

لوریکیت چانه قرمز یا گلو قرمز

Red-chinned Lorikeet

لوریکیت چانه قرمز یا گلو قرمز

Red-chinned Lorikeet

Charmosyna rubrigularis

اطلاعات این گونه درحال ترجمه و گرداوری است

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید