طوطی های لوری - لوریکیت ها

لوریکیت چشم زرد

Iris Lorikeet

لوریکیت چشم زرد

Iris Lorikeet

Psitteuteles iris

نام علمی : Trichoglossus iris

اندازه تقریبی : 20 سانتی متر /8 اینچ

تعداد تخم : 2 عدد

مدت خوابیدن روی تخم ها : 23 روز

این پرنده بومی اندونزی است و به طور کلی در گله های کوچک دیده می شود.
با توجه به دامنه محدود آن، تخریب زیستگاه و به دام انداختن برای تجارت پرنده قفسی

این طوطی به عنوان نزدیک به تهدید در فهرست قرمز IUCN از گونه های تهدید شده قرار گرفت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید