دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

لوریکیت ژوزفین

لوریکیت ژوزفین JOSEPHINE’S LORIKEET با نام علمی Charmosyna josefinae هم چنین با عنوان لوری ژوزفین نیز مشهور می باشد. این طوطی بدنی به طول ۲۴ سانتی متر و وزن تقریبی ۶۸ گرم دارد. لوریکیت ژوزفین به طور کلی دارای ۳ نژاد: C.j. josefinae, C.j. cycloporum, C.j. sepikiana می باشد. در نژاد C.j. josefinae: طوطی نر به طور کلی قرمز رنگ است و در پشت گردن دارای یک بخش سیاه رنگ است که در بخش جلو به رنگ آبی/بنفش دیده می شود. هم چنین این طوطی دارای یک الگوی آبی رنگ در پائین کمر و شکم است. پوشش زیر بال ها قرمز رنگ می باشد. هم چنین پرهای مرکزی دم به رنگ قرمز و زرد است. آخرین پرهای دم به رنگ قرمز کم رنگ است که با سبز و نارنجی به شکل شبکه ای آمیخته است. منقار نارنجی و چشم ها زرد رنگ می باشند. در طوطی ماده سطح پائین بدن به رنگ سبز/زرد دیده می شود. در نژاد C.j. cycloporum: هر دو طوطی نر و ماده دارای الگوی سیاه رنگ روی شکم می باشند. هم چنین خطوطی آبی بسیار ضعیفی نیز در این الگو دیده می شود و حتی ممکن است دیده نشود. در نژاد C.j. sepikiana : طوطی نر در ناحیه شکم دارای الگوی مشکی بسیار گسترده ای می باشد که در اطراف به رنگ خاکستری رنگ پریده می باشد. اما طوطی ماده در اطراف دارای الگوی زرد رنگ می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید