اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

لیست گیاهان غیر سمی برای طوطی ها

Hawthorn parrot

لیست گیاهان غیر سمی برای طوطی ها

قبل از انتخاب گیاه مناسب به خاک دقت کنین هرگز از خاکهای کثیف و یا کود استفاده نکنین

چون پرندگان علاقه به حفر و خوردن خاک دارن حتما از خاکهای ارگانیک و استریل شده استفاده کنید.

در زیر اسامی برخی از گیاهان غیر سمی گذاشته می شود:

African Daisy pink african daisy close up

African Violet africanviolet2  Aloe Vera image.axd?picture=aloe vera plant  Bamboo Plants

به غیر از بامبوهای چینی Upgrade Bangalow 01  Boston Fern boston fern  Bougainvillea bougainvillea trellised  bougainvillea

Bromeliad  Christmas Cactus cactus%20easter  Corn Plants

در بیشتر منابع به غیر سمی بودن این گیاه اشاره شده ولی توصیه ما استفاده نمردن است چون برای کودکان این گیاه سمی است

cornplants  Date Palm Hibiscus Hibiscus rosa sinensis Lipstick Plant lipstick plant  Majesty Palm FPD Majesty

Nerve Plant uesc  Norfolk Island Pine NorfolkIslandPalm araucaria

Orchid orchid image Doritaenopsis Dtps Lih Jiang Beauty x P

Luchia Lip  Purple Passion purple passion Spider

Plants Swedish Ivy swdshivy  Table Fern sassy Wax Plant.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید