طوطی های ماکائو - آرا

ماکائوی گردن زرد یا گردن طلائی

ماکائوی گردن زرد یا گردن طلائی

ماکائوی گردن زرد یا گردن طلائی

Golden-collared Macaw

ماکائوی گردن طلائی

ماکائوی کوچک گردن زرد 

Primolius auricollis

Yellow-collared Macaw

سایر نامهای رایج آن عبارتند از :

Yellow-Naped Macaws و Goldnackenara – Mini-Macaws

پراکنش:بومی آمریکای جنوبی مانند برزیل، پاراگوئه و بنی است.

مشخصات ظاهری:این پرنده دومین پرنده بزرگ از گروه ماکائو هاست. اندازه جثه بدن این پرنده حدود ۳۸ تا ۴۰ سانتیمتر

و وزنش حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم است. رنگ عمومی پرها سبز براق است.

پشت گردن یک لکه زرد یا طلایی رنگ وجود دارد. رنگ پرهای دم متمایل به قرمز و آبی است. رنگ جلوی تاج(پیشانی) قهوه ای مایل به تیره است.

ماکائوی کوچک گردن زرد Yellow Collared Macaw

تعیین جنسیت:جنس نر و ماده کاملا شبیه هم هستند.

اخلاق و رفتار: در مقایسه با ماکائوهای بزرگ و به عنوان پرنده خانگی به راحتی تربیت می شود. پرنده ای اجتماعی بود و توانایی تقلید صدا و صحبت کردن خوبی دارد.بازیگوش و سرزنده و پر سر و صدا ، کنجکاو و پر تحرک است. در دوران جوانی بسیار خوب تربیت می شود.

آرا مینیاتوری (Golden-collared Macaw) با نام علمی Primolius auricollis یک طوطی کوچک و اغلب سبز رنگ بومی مرکز آمریکای جنوبی می باشد و عضو گروه بزرگی از طوطی سانان به نام ماکائو می باشد. آرا مینیاتوری در سال ۱۸۵۳ توسط جان کاسین توصیف گردید.

طول بدن آرا مینیاتوری حدود ۳۸ سانتی متر می باشد و نصف طول آن مربوط به دمش می باشد. به طور کلی رنگ بدن آرا مینیاتوری سبز رنگ است و یک الگوی زرد رنگ در ناحیه ی پشت گردن دیده می شود. الگوی زرد رنگ بستگی به سن آرا مینیاتوری دارد و تنوع رنگ در آرا بالغ بیشتر است. تاج و پیشانی به رنگ قهوه ای – مشکی می باشد.دم دارای پایه ی قرمز رنگ ،یک مرکز سبز باریک و نوک آبی رنگ است. پر زیرین دم به رنگ زرد مایل به سبز می باشد. پاها به رنگ صورتی کم رنگ می باشد و نوک به رنگ خاکستری کم رنگ است.

آرا مینیاتوری (Golden collared Macaw)
جمعیت اصلی آرا مینیاتوری در برزیل ، شمال آرژانتین ، پاراگوئه و … می باشد.

به طور معمول به صورت جفت و یا گله های کوچک زندگی می کند و اغلب از میوه ها ، جوانه ها و دانه ها تغذیه می کنند.

آرا مینیاتوری معمولا ۲-۳ تخم سفید رنگ می گذارد و پس از ۲۶ روز جوجه ها تبدیل به تخم می شوند و ۷۰ روز پس از تفریخ تخم ها جوجه ها کاملا پردار می شوند.

اطلاعات بیشتر:

ماکائوی کوچک گردن زرد

Yellow Collared Macaw

این پرنده بانام علمی Propyrrhura auricollis ونام انگلیسیYellow-collared Macaws aka مشهور است.

سایر نامهای رایج آن عبارتند از :

Yellow-Naped Macaws و Goldnackenara – Mini-Macaws

پراکنش:بومی آمریکای جنوبی مانند برزیل، پاراگوئه و بنی است.

مشخصات ظاهری:این پرنده دومین پرنده بزرگ از گروه ماکائو هاست. اندازه جثه بدن این پرنده حدود ۳۸ تا ۴۰ سانتیمتر و وزنش حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ گرم است. رنگ عمومی پرها سبز براق است. پشت گردن یک لکه زرد یا طلایی رنگ وجود دارد. رنگ پرهای دم متمایل به قرمز و آبی است. رنگ جلوی تاج(پیشانی) قهوه ای مایل به تیره است.

تعیین جنسیت:جنس نر و ماده کاملا شبیه هم هستند.

اخلاق و رفتار: در مقایسه با ماکائوهای بزرگ و به عنوان پرنده خانگی به راحتی تربیت می شود. پرنده ای اجتماعی بود و توانایی تقلید صدا و صحبت کردن خوبی دارد.بازیگوش و سرزنده و پر سر و صدا ، کنجکاو و پر تحرک است. در دوران جوانی بسیار خوب تربیت می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید