اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

معنی کاسکو واژه کاسکو از کجا امده؟

کاسکو تیمنه تفاوت

واژه کاسکو از کجا امده؟

شاید تا به حال برای شما هم این سوال پیش امده باشد که معنای کلمه ی کاسکو چیست؟

پاسخ این است کاسکو کلمه ای اشتباه است که از زبان عربی امده سالها قبل وقتی نگهداری

از طوطی خاکستری باب شد انرا با نام عربی کاسکو شناختند و از این روی امروزه طوطی خاکستری را با نام اشتباه کاسکو می شناسیم

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید