بیماری های طوطی سانان

نشانگان یک جوجه طوطی سالم و شاداب قبل از خرید و انتخاب

علائم علایم نشانه های بیماری ضعف طوطی

نشانگان یک جوجه طوطی سالم و شاداب قبل از خرید و انتخاب

داشتن چشمان براق و عاری از ترشحات

داشتن سوراخ های بینی با حداقل گشادی و عاری از ترشحات

داشتن پرهای کامل و نداشتن علایم پرکنی

داشتن فضله غیر آبکی و مناسب از لحاظ رنگ و قوام

نداشتن هر گونه عیب در پاها ، پنجه ها ، بال ها ، منقار و دیگر نقاط بدن

نداشتن علایم تنگی تنفس

در بین گونه هایی مانند طوطی خاکستری (کاسکو)

جوجه هایی با چشمان طوسی رنگ و نوک پرهای دم به رنگ تیره ( حدود 3/2 ساله )انتخاب مناسبی هستند

جوجه های چشم سیاه و چشم دودی نیز از لحاظ قابلیت یادگیری مشابه جوجه های چشم طوسی هستند

ولی مقاومت آن ها نسبت به بیماری ها کمتر و امکان تلفات آن ها بیشتر است بنابراین خیلی بیشتر نیاز به مراقبت نسبت به چشم طوسی ها دارند .

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید