اصول تغذیه صحیح طوطی ها

نکاتی درباره جوانه های غلات و دانه ها در تغذیه طوطی ها

جوانه برای طوطی

نکاتی درباره جوانه های غلات و دانه ها در تغذیه طوطی ها

پاپ کورن: مدت لازم 12-18 ساعت جوانه های پاپ کورن بسیار شیرین هستند بعد از
جوانه زدن قبل از سرو چندین بار شسته شوند
ارزن (بدون پوست) از بهترین جوانه ها
جو: باید از جو پوست کنده استفاده شود و به عبارتی جوکامل در غیر اینصورت جوانه نمی زند
برنج: تنها برنج قهوه ای برنچ سفید جوانه نمی زند
بادام : 8-12 ساعت اگر فرایند جوانه زدن بیش از 2 روز طول بکشد فاسد می گردد در واقع
بادام خیسانده فقط متورم است و جوانه به آنصورت ندارد این جوانه از محبوب ترین ها نزد
طوطی هاست به خصوص اکلکتوس ها عاشق این بادام ها هستند
تخمه آفتاب گردان: از تخمه با پوست باید استفاده شود و برای پرندگان بسیار لذیذ است.
کنجد: خیساندن برای 2-4ساعت. باید بدون پوست باشد کنجو خیسانده در صورتی که همان
روز خورده شود بسیار خوشمزه است ولی در روز بعد حتی با وجود قریز کردن تلخ می شود.
گندم سیاه : تنها نیم ساعا خیساندن کافی است باید از گندم خام استفاده شود
برای تهیه جوانه ابتدا دانه ها را انتخاب کنید.
به اندازه نصف فنجان از دانه ها را بریزید بطور مثال تخمه آفتاب گردان , ماش , عدس , …
ددانه های خراب و شکسته و باز شده را دور بندازید این دانه ها جوانه نمی زنند و تنها باعث
خراب شدن بقیه دانه ها می شوند.
به اندازه ای دانه ها را بشورید که آب شفاف شود.
دانه ها را شب در آب تمییز و خالص بزارید آب باید روی دانه ها را بپوشاند. در صبح دوباره
جوانه ها را بشورید و دانه ها را در ظرفی مانند ظرف مربا پهن کرده و در جای تاریک قرار دهید
و بعد دوباره جوانه ها را بشورید زمانی که سر جوانه کوچکی مشاهده کردید حاضر هستند
معمولا یک تا دو روز زمان لازم است. قبل سرو برای پرنده باید جوانه ها را خشک کنید
جوانه ها وسط روز باید دور ریخته شوند زیرا جوانه ها همچنان در حال رشد در ظرف پرنده
شما هستند و تلخ و سمی می گردند.
برای جوانه زدن جوانه ها باید مرطوب و در دمان مناسب باشند شستن جوانه ها بسیار
مهم است اگر جوانه ها بو گرفته اند یا شکل پژمرده و بدی دارند باید دور ریخته شوندو
وسایل برای استفاده بعدی استریل شوند. هرگز جوانه ای که شک برانگیز است به پرنده
خود ندهید جوانه سالم نباید بو گندیدگی یا بو بدی بدهد اگر جوانه ها را فریز کنید
می توانید چندین روز نگهشان دارید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید