طوطی های کانور

هیسپانیولان کانور

هیسپانیولان کانور

هیسپانیولان کانور

Hispaniolan Parakeet

Aratinga chloroptera

دیدگاهتان را بنویسید