پاراکیت ها

پاراکیت سینه صورتی

Red-breasted Parakeet

پاراکیت سینه صورتی

Red-breasted Parakeet

Psittacula alexandri

پاراکیت سینه صورتی psittacula alexandri fasciata
طولش 38 سانتیمتر بوده ومحیط زیستش شمال هندوستان ،نپال تا ویتنام میباشد.سرش خاکستری ،روی پیشانی و گلو دارای نواری سیاه ،سینه و قسمت فوقانی شکمش صورتی و سایر پرهایش سبز است .قسمت فوقانی منقار انواع بالغ قرمز و قسمت زیرین ان سیاه است در ماده هر دوقسمت سیاهند .از انجا که از رگه های متعددی تشکیل یافته و انان با یکدیگر جفت شده اند .رنگهای مختلفی حاصل شده است .داخل پاسیو نگهداری وتکثیر میشود 3تا 4 تخم گذارده ،جوجه ها پس از 28 روز از تخم در امده و 7 هفته بعد لانه را ترک میکنند

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید