پاراکیت ها

پاراکیت آبی و چمنی

Blue-banded Grass Parakeet

پاراکیت آبی و چمنی

Blue-banded Grass Parakeet

Neophema chrysostoma

Blue-winged Parrot

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید