پاراکیت ها

پاراکیت بال طلائی

Golden-winged Parakeet

پاراکیت بال طلائی

Golden-winged Parakeet

Brotogeris chrysopterus

Brotogeris chrysoptera

 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید