دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

پاراکیت تووئی

پاراکیت تووئی TUI PARAKEET با نام علمی Brotogeris sanctithomae هم چنین با عنوان پاراکیت سانتارم Santarem Parakeet نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۱۷ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۵۸ گرم می باشد. پاراکیت تووئی دارای ۲ زیر گونه ی : B.s. sanctithomae, B.s. takatsukasae می باشد. در نژاد B.s. sanctithomae: هر دو طوطی بزرگسال نر و ماده به طور کلی به رنگ سبز/زرد دیده می شوند. پیشانی، تاج و گونه ها به رنگ زرد، منقار نارنجی تیره تا قهوه ای و حلقه ی چشم لخت و به رنگ خاکستری دیده می شود. هم چنین چشم ها به رنگ زرد دیده می شوند. در نژادB.s. takatsukasae: هر دو طوطی نر و ماده ی بزرگسال مشابه نژاد قبل می باشند با این تفاوت که خطوط زرد رنگی که از زیر چشم تا اطراف گوش کشیده شده اند، دیده می شوند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید