دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

پاراکیت سینه قرمز

پاراکیت سینه قرمز RED-BREASTED PARAKEET با نام علمی Psittacula alexandri هم چنین با عناوین پاراکیت ریش،پاراکیت نواری، پاراکیت سینه رزی، پاراکیت سینه صورتی، پاراکیت سینه صورتی هندی و پاراکیت جوان نیز مطرح می باشد. طول بدن این پاراکیت حدودا ۳۳ سانتی متر می باشد و وزن تقریبی آن ۱۵۶ گرم می باشد. به طور کلی این طوطی دارای ۸ نژاد می باشد. در نژاد P.a. alexandri : هر دو جنس نر و ماده دارای بدنی سبز رنگ می باشند و در میانه ی بال یک الگوی سبز /زرد گسترده دیده می شود. سر به رنگ خاکستری با یک وارباسیون آبی رنگ دیده می شود و اطراف چشم به رنگ سبز دیده می شود. یک خط باریک سیاه از پیشانی به چشم کشیده شده است و یک نوار گسترده سیاه سراسر گونه ی پائین را پوشش داده است. گلو به سمت شکم در جنس ماده به رنگ صورتی دلفریبی دیده می شود. سطح زیرین شکم تا زیر دم با لکه های آبی رنگی پوشیده شده است. منقار قرمز و چشم ها زرد رنگ می باشند. در نژاد P.a. kangeanensis : هر دو جنس نر و ماده مشابه گونه ی قبل می باشند اما کمترین میزان رنگ آبی در سر خاکستری دیده می شود و الگوی زرد رنگ بال در جنس نر بسیار بیشتر است. هم چنین منقار بزرگ تر از گونه ی قبل می باشد. در نژاد P.a. dammermani: هر دو جنس نر و ماده کاملا مشابه نژاد اول می باشند ولی به طور کلی سایز بدن بزرگ تر از آن است. رنگ آبی در ناحیه ی تاج بیشتر است و منقار بزرگ تر می باشد. در نژاد P.a. fasciata: جنس نر نسبت به نژاد اول کمی متفاوت می باشدو سر بیشتر آبی/ خاکستری می باشد.ناحیه ی گلو تا بالای شکم به رنگ صورتی دیده می شود که با آبی پوشیده شده است. در نژاد P.a. abbotti: هر دو جنس نر و ماده مشابه نژاد fasciata می باشند اما به طور کلی رنگی تر هستند و جثه ی بزرگ تری نیز دارند. در نژاد P.a. cala: هر دو جنس نر و ماده مشابه نژاد fasciata می باشند اما جثه بزرگ تر است .سطح بالایی بدن سبز تیره و رنگ آبی در ناحیه شکم کم تر دیده می شود و این به طور ویژه در جنس ماده دیده می شود. در نژاد P.a. major : هر دو جنس نر و ماده مشابه نژاد cala می باشند اما جثه ی درشت تری دارند.رنگ آبی در نرها در ناحیه شکم تا زیر دم کمتر می باشد. در نژاد P.a. peronica: هر دو جنس نر و ماده مشابه نژاد major می باشند ولی جثه ی ریز تری دارند و در نرها رنگ سبز روشن تر می باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید