اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

پرنده ی من کلمات زشت و صداهای ناهنجار یاد گرفته

پت شاپ منقارکج ها پرنده فروشی

“پرنده ی من کلمات زشت را یاد گرفته و صداهای ناهنجار و آزار دهنده در می آورد ..من واقعا نگران هستم .”

این سخن برای شما آشناست؟ این یکی از مشکلات بسیار رایج صاحبان طوطی های سخن گو هست که اکثرا با آن مواجه میشوند .

نگران نباشید ما با هم این مشکل را حل خواهیم کرد.

قدم اول: اول از همه شما باید آن رفتار را نادیده بگیرید و اصلا نسبت به آن عکس العملی نشان ندهید

منظور از عکس العمل هر چیزی میتواند باشد

(مثلا یک خنده .یک اخم .یک صدایبلند و هر واکنشی که طوطی به شما نگاه کند و توجه آن را جلب کند)

مطمئن باشید که وقتی کلمه ای را به کار میبرد منتظر عکس العمل شما هست .

هر گونه واکنشی از طرف شما یعنی تشویق طوطی به ادامه تکرار آن حرف است.

قدم دوم : سعی کنید زمانی را برای تکرار کلمات خوب به کار ببرید و همراه

با تکرار کلمات خوب از طرف طوطی خود به او جایزه دهید و اورا تشویق کنید.

قدم سوم : آگاه کردن دوستان و خانواده خود …تا از به کار بردن کلمات زشت خودداری کنند

و اگر متوجه حرف بدی از طرف طوطی شما شدند هیچ گونه واکنشی بروز ندهند

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید