طوطی های پروتلت یا فورپوس

پروت لت تیفویی

TEPUI PARROTLET

پروت لت تیفویی

TEPUI PARROTLET با نام علمی Nannopsittaca panychlora

هم چنین با عنوان پروت لت رویایرما نیز شناخته شده است.

طول بدن پروت لت تیفویی چیزی حدود ۱۴ سانتی متر می باشد

ولی هیچ اطلاعاتی از وزن تقریبی آن در دسترس نیست

این طوطی تنها دارای یک نژاد می باشد.

هر دو طوطی بزرگسال به طور عمده سبز رنگ می باشند.

محدوده ی اطراف چشم به رنگ سبز/زرد دیده می شود که البته بیشتر در ناحیه ی زیر چشم اینطور می باشد.

هم چنین یک رنگ زرد کم رنگ در ناحیه ی پیشانی، چانه و گونه ها دیده می شود.

البته این شرایط در طوطی ماده کمتر دیده می شود. منقار قهوه ای دودی و چشم ها قهوه ای تیره می باشند.

پروت لت تیفویی TEPUI PARROTLET با نام علمی Nannopsittaca panychlora هم چنین با عنوان پروت لت رویایرما نیز شناخته شده است. طول بدن  چیزی حدود ۱۴ سانتی متر می باشد ولی هیچ اطلاعاتی از وزن تقریبی آن در دسترس نیست. این طوطی تنها دارای یک نژاد می باشد. هر دو طوطی بزرگسال  به طور عمده سبز رنگ می باشند. محدوده ی اطراف چشم به رنگ سبز/زرد دیده می شود که البته بیشتر در ناحیه ی زیر چشم اینطور می باشد. هم چنین یک رنگ زرد کم رنگ در ناحیه ی پیشانی، چانه و گونه ها دیده می شود. البته این شرایط در طوطی ماده کمتر دیده می شود. منقار قهوه ای دودی و چشم ها قهوه ای تیره می باشند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید