اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

پروژه پرورش طوطی سوییفت توسط پرورش دهندگان خصوصی

HBW Alive Swift Parrot

طی چند سال اخیر جمعیت طوطی سوییفت در زیستگاه طبیعی به شکل گسترده ای کاهش یافته است

دلیل اصلی این کاهش افزایش جمعیت شکارچی این طوطی است که به سرعت و به راحتی این طوطی را شکار می کند

برخلاف جمعیت بد و کاهش یافته این طوطی در طبیعت ، در اروپا این طوطی دارای جمعیت اسیر بسیار گسترده ای می باشد.

پرورش گونه های این طوطی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار رایج است.

به همین دلیل در GAV ( Gesellschaft für Arterhaltende Vogelzucht = Society for species conservation in aviculture)

یک پروژه ای جهت پرورش طوطی سوییفت طراحی و معرفی شده است.

این برنامه موجب یک جهش رایگان و پرورش این طوطی به صورت سالم و متمرکز به کمک محققان شده است.

در ابتدا، ما فقط نیاز به اطلاعات عمومی درباره پرندگان داریم. بعد از آن تجزیه و تحلیل ژنتیکی انجام خواهد شد.

برای تعیین چگونگی ارتباط پرندگان، ایجاد یک پایگاه ژنتیکی لازم است.

آزمایشاتی که برای بیماری (برای مثال PBFD) پس از آن دنبال خواهند شد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید