دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

پیرایش ناخن طوطی

اغلب طوطی سانان و پرندگان به مراقبت بسیار کمی در زمینه پرها دارند و چنان چه مقداری آب در اختیار داشته باشند پرهای خود را بسیار خوب می شویند و به بهترین شکل ممکن تمیز نگه می دارند. وقتی بحث مراقبت از طوطی سانان مطرح می باشد مربوط به کوتاه کردن پرها و ناخن ها است. یک کارشناس و یا دامپزشک باید این موارد را به خوبی انجام می دهد و جدا از انجام این کارها توسط خودتان خودداری کنید، چرا که یک اشتباه کوچک خسارات جبران ناپذیری به بار می آورد. پیرایش اشتباه ناخن طوطی ها می تواند به آنها یک آسیب جدی وارد کند و به این دلیل که ناخن طوطی ها یک مرکز گردش خون می باشد، قطع کردن اشتباه آن موج خون ریزی جدی در طوطی سانان می گردد. شما می توانید با پودر قند یا آرد خون ریزی آنها را متوقف کنید. یک روش بسیار خوب برای مرتب کردن ناخن روش قایمکی انجام دادن است ، به این صورت که طوطی را در دست خود نگه دارید و با شیوه ای متحرک با آن صحبت کنید تا ذهنش را منحرف کنید. سپس به روش قایمکی سر ناخن را بگیرید و مشغول کار دیگری شوید تا طوطی شما متوجه این حرکت نشود. شما می توانید یک ناخن را در روز کوتاه کنید و به این ترتیب طی ۸ روز کل ناخن ها را مرتب کنید. مراقب باشید که فقط نوک ناخن ها را بگیرید ، چرا که ناخن هایی که خیلی کوتاه شده باشند دردناک می شوند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید