دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

چطور متوجه شوید که طوطی شما بیمار است یا نه؟

چطور متوجه شوید که طوطی شما بیمار است یا نه؟ نشانه های بیماری با تغییر ظاهری ذیل: منزوی شدن نشستن در جای بلند نشستن در پائین قفس نشستن در کنار قفس به جای نشستن روی چوب خود ژولیده شدن پرها ضعف از دست دادن تعادل و سقوط از چوب تورم در هر بخش بدن پرکنی لرزش مورد حمله قرار گرفتن توسط سایر پرنده ها چشم های خسته و بی حال راه رفتن در حلقه بوی غیر مطبوع از مدفوع طوطی تغییرات رفتاری طوطی: عدم فعالیت کاهش یا تغییر در الگوی آواز خوانی افتادگی بال ها سقوط، اضمحلال و فروپاشی تشنج افزایش خواب پاسخ ضعیف به محرک های محیطی تغییراتی شخصیتی تسلیمی یا تهاجمی نشانه های بیماری با تغییرات در ظاهر: فرو رفتگی اطراف چشم پوسته پوسته شدن بیش از حد به دلیل باکتری ها دچار دو بینی شدن و یا بسته شدن چشم ها نوک براق سیاه در کاکادوها از دست دادن تقارن صورت ( فرو رفتگی یا برآمدگی یک بخش از صورت)

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید