اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

چه زمانی به طوطی وحشی اجازه خروج از قفس بدهیم

اموزش به طوطی

چه زمانی به طوطی وحشی اجازه خروج از قفس بدهیم

آیا میتوان به یک طوطی وحشی با پرهای کامل یا نیمه قیچی شده اجازه داد که از قفس

خارج شود، درحالیکه خروج طوطی از قفس  به معنی پرواز آن در اتاق

و اصابت کردن آن با دیوار یا پنجره اتاق

خواهد بود ؟؟؟ وقتی پرهای یک طوطی تازه خریداری شده ، کامل یا نیمه کامل است و طوطی قدرت پرواز دارد،

باید مدت 4 هفته اول به آرامش یافتن طوطی اختصاص یابد و اقدامی برای خارج کردن طوطی از قفس نشود.

در 4 هفته اول ، طوطی باید به روانداز شب و حوله شب عادت داده شود و پس از آن که طوطی احساس

امنیت و آرامش کرد میتوان به او اجازه داد که از قفس خارج شود

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید