رفتارشناسی و روانشناسی طوطی ها

چه نوع تغییر رفتار فصلی را در مورد طوطی باید پیش بینی کنیم؟

متخصص طوطی

به طور کلی باید گفت این رفتارها می توانند رنج گسترده ای را شامل شوند

که می تواند جیغ زدن، ضربه زدن و یا حساس شدن باشد.

با این وجود بسیار کم دیده می شود

که صاحبان طوطی ها این تغییرات هورمونی را از روی علائم آن درک کنند.

در اینجا به برخی رفتارهایی که ممکن است

در این شرایط طوطی شما داشته اشد اشاره می کنیم

تا این وضعیت را به خوبی درک کنید: بروز رفتارهای کودکانه:

برخی از طوطی ها در این شرایط به حالت های دوران جوجگی

خود بر می گردند و از افراد مورد علاقه ی خود می خواهند که به آنها غذا بدهند.

برخی اوقات نیز در این شرایط بدن خودشان را می لرزانند.

جلب توجه: در موارد بسیاری دیده شده که در این شرایط طوطی ها پرهای خود را برافراشته می کنند

و با چشمانی که درشت شده اند به اطراف نگاه می کنند و تمایل زیادی به جلب توجه دارند. البته این رفتار فقط در طوطی های نر دیده می شود . در این شرایط به هیچ وجه به طوطی خود دست نزنید و آن را لمس نکنید مگر اینکه قصد درمان داشته باشید. ساخت لانه: این رفتار دارای حالت های پایه ای جزئی تا حالت های پیشرفته است ، به طوری که ممکن است در میان بالش ها و مبل ها بچرخند و یا اینکه اقدام به تخریب برخی وسایل جهت ساخت لانه بنمایند. این حالت فقط ویژه ی طوطی ماده نیست. پر کنی : در برخی مواقع طوطی ها اقدام به خراشیدن یا کندن پرها در ناحیه ی سینه و پرهای بالایی بال می نمایند. پرکنی هورمونی تنها در بهار اتفاق می افتد، پس هر پر کنی را به حساب پر کنی بهاره نگذارید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید