تکثیر و پرورش جوجه طوطی

چگونه جوجه پاکستانی را از داخلی تشخیص دهیم؟ 

Chick Baby Parrot

چگونه جوجه پاکستانی را از داخلی تشخیص دهیم؟ 

جوجه داخلی بعلت هوش بالا و ندیدن انسان و چون توسط والدینش تا حدودی بزرگ شده خجالتی است

و تا مدتی تلاش می کند خود را از دید آدم ها مخفی سازد مانند آنچه در تصویر بالا می بینید درحالی که پاکستانی ها

سرشان را بالا می گیرند از هرکس که نزدیک شود درخواست غذا می کنند 

همچنین اگر درمکانی تعداد زیادی جوجه دیدید که فروشنده ادعا می کرد همگی تهرانی یا داخلی هستند

بدانید حقیقت را نمی گوید

زیرا غیرممکن است تعداد بیش از دو تا 3 قطعه جوجه داخلی همزمان درجایی یافت شود

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید