طوطی های کانور

کانورپریژا

PERIJÁ CONURE

کانور پریژا

PERIJÁ CONURE با نام علمی Pyrrhura caeruleiceps هم چنین

با عناوین : پاراکیت پریژا، کانور تاد و هم چنین پاراکیت تاد نیز مشهور می باشد. طول بدن این طوطی ۲۲ سانتی متر است و هیچ اطلاعات دقیقی از وزن تقریبی آن در دسترس نیست. به طور کلی این طوطی دارای دو نژاد: P. c. caeruliceps, P. c. pantchenkoi می باشد. در نژاد P. c. caeruliceps: هر دو طوطی بالغ نر و ماده عمدتا سبز رنگ می باشند. پیشانی به رنگ آبی، گردن آبی، گوش به رنگ سفید که به شکل پوسته پوسته می باشد، سینه قهوه ای کم رنگ به همراه پوشش سفید/خاکستری، بال دارای یک باند قرمز رنگ، منقار خاکستری/ مشکی، حلقه چشم لخت و خاکستری و چشم ها به رنگ قهوه ای دیده می شوند. در نژاد P. c. pantchenkoi: هر دو طوطی بالغ دارای تاج خاکستری/ قهوه ای می باشند. بالای تاج به رنگ آبی کم رنگ، ناحیه ی بالای چانه به رنگ قهوه ای/قرمز دیده می شود. ناحیه ی سینه به رنگ قهوه ای کم رنگ به همراه رده های سفید رنگ و پائین سینه به رنگ سبز/قهوه ای است. بال دارای باند قرمز رنگ، دم قرمز و در پایه سبز رنگ و چشم ها قهوه ای هستند. Azuero_Parakeet

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید