طوطی های کانور

کانورچشم سفید

کانور چشم سفید

کانور چشم سفید

WHITE-EYED CONURE با نام علمی Psittacara leucophthalmus

هم چنین با عناوین پاراکیت چشم سفید و کانور سبز نیز مشهور می باشد.

طول بدن این طوطی ۳۲ سانتی متر و وزن تقریبی آن ۱۴۰-۱۷۰ گرم می باشد.

کانور چشم سفید دارای ۴ نژاد : P.l. leucophthalmus, P.l. callogenys, P.l. propinquus, P.l. nicefori می باشد.

در نژاد P.l. leucophthalmus: هر دو طوطی بالغ نر و ماده دارای بدنی عموما سبز رنگ می باشند

که دارای یک الگوی پراکنده قرمز رنگ در ناحیه ی سر و گردن می باشد.

هم چنین لبه ی مفاصل و پیشانی نیز قرمز رنگ می باشد.

پوشش لبه ی سطح زیرین بال نیز قرمز رنگ است و پوشش داخلی بال سبز رنگ می باشد.

منقار به رنگ استخوانی،جلقه ی چشم سفید و لخت و چشم ها نارنجی رنگ می باشند. در نژاد P.l. callogenys هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد قبل می باشند با این تفاوت که کلا جثه و منقار بزرگ تر می باشند و رنگ سبز تیره تری دارند. در نژاد P.l. propinquus: هردو طوطی نر و ماده مشابه نژاد های قبل هستند با این تفاوت که جثه ی درشت تری دارد. در نژاد P.l. nicefori: هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد دوم هستند ولی به طور کلی بدن کم رنگ تر است و رنگ زرد بیشتری دارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید