طوطی های کانور

کانور رنگ شده

Painted Parakeet کانور رنگ شده نقاشی شده

کانور رنگ شده

Painted Parakeet

Pyrrhura picta

کانور رنگ شده یا پاراکیت نقاشی شده

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید