طوطی های کانور

کانور رنگ شده

Painted Parakeet کانور رنگ شده نقاشی شده

کانور رنگ شده

Painted Parakeet

Pyrrhura picta

کانور رنگ شده یا پاراکیت نقاشی شده

دیدگاهتان را بنویسید