طوطی های کانور

کانور سانتارم

SANTARÉM CONURE

کانور سانتارم SANTARÉM CONURE با نام علمی Pyrrhura amazonum

هم چنین با عنوان پاراکیت هلمایر نیز شناخته شده است.

طول بدن این طوطی ۲۲ سانتی متر و وزن تقریبی آن چیزی حدود ۵۴-۷۰ گرم می باشد.

کانور سانتارم دارای دو نژاد: P. a. amazonum, P. a. microtera می باشد.

در نژاد P. a. amazonum:در هر دو طوطی نر و ماده بالغ ناحیه ی تاج تا پشت گردن به رنگ قهوه ای می باشند و یک باند آبی در مقابل چشمان قرار دارند. صورت به رنگ قرمز تیره تا قهوه ای دیده می شود. پوشش گوش ها قهوه ای ، سطح بالایی سینه سبز/قهوه ای و سطح پائینی سینه زرد، بال ها در ناحیه ی خمیدگی به رنگ سبز، شکم دارای یک الگوی قهوه ای/قرمز در مرکز، دم قرمز/قهوه ای و در پایه به رنگ سبز، منقار خاکستری/سیاه، چشم ها قهوه ای/نارنجی با حلقه چشم لخت خاکستری می باشد. در نژاد P. a. microtera: هر دو جنس نر و ماده دارای صورت باریک تر و قرمز/قهوه ای تیره تر، سطح بالایی سینه به رنگ قهوه ای کم رنگ و به طور کلی دارای اندازه ی کوچک تری نسبت به نژاد قبل می باشند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید