طوطی های کانور

کانور سبز

طوطی کانور سبز

کانور سبز

GREEN CONURE با نام علمی Psittacara holochlorus

هم چنین با عناوین : پاراکیت سبز و کانور سبز مکزیکی نیز مشهور می باشد.

طول بدن کانور سبز به طور تقریبی ۳۰ سانتی متر است ولی هیچ اطلاعات دقیقی

از وزن آن در دسترس نمی باشد. این طوطی به طور کلی دارای ۳ نژاد

P.h. holochlorus, P.h. brewsteri, P.h. strenuus می باشد. در نژاد P.h. holochlorus:

هر دو طوطی بالغ نر و ماده به طور کلی دارای بدنی سبز رنگ می باشند.

سطح زیرین بدن سبز/زرد است. در برخی از طوطی ها پرهای قرمز پراکنده ای نیز در بدنشان دیده می شود.

پرهای اولیه و سطح بیرونی پرهای پروازی تا حدی آبی رنگ می باشد.

پوشش سطح زیرین بال ها سبز/زرد می باشند. منقار خاکستری، حلقه چشم لخت و صورتی/ خاکستری و چشم ها قهوه ای / نارنجی می باشند. در نژاد P.h. brewsteri: هر دو طوطی نر و ماده مشابه نژاد holochlora با این تفاوت که سبز تیره تر و رنگ زرد کم تر دیده می شود. تاج به رنگ آبی کم رنگ دیده می شود. در نژاد P.h. strenuus: هر دو طوطی نر و ماده عمذتا سبز رنگ، سطح زیرین بدن زرد به همراه پرهای قرمز/نارنجی پراکنده در گلو، گردن و شکم، سطح زیرین بال سبز/زرد، منقار خاکستری، حلقه چشم لخت و قهوه ای خاکستری و چشم ها به رنگ نارنجی دیده می شوند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید