طوطی های کانور

کانور طلایی جذاب

کانور طلایی جذاب

کانور طلایی جذاب

Golden-plumed Parakeet

Leptosittaca branickii

 

دیدگاهتان را بنویسید