طوطی های کانور

کانور کلاه سیاه

کانور سر سیاه

کانور کلاه سیاه

Rock Conure

Pyrrhura rupicola

Black-capped Conure

اندازه:25 سانت

وزن:70 گرم

پر جنب و جوش و فعال

سر و صدای متوسط

5 تا 7 تخم

بیرون امدن جوجه از تخم پس از 23 یا 24 روز

ترک لانه پس از 7 یا 8 هفته

زیستگاه:برزیل و بولیوی

رتبه بندیIUCN:کمترین نگرانی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید