طوطی های کانور

کانور گلو زیتونی یا ازتک پاراکیت

کانور گلو زیتونی یا ازتک پاراکیت

کانور گلو زیتونی یا ازتک پاراکیت

Olive-throated Parakeet

Aratinga nana

Aztec Conure یکی از گونه های آمریکای مرکزی است.

این گونه در Yucatanو مکزیک بسیار فراوان است انها به صورت گله های بزرگ و پر سروصدا هستند

این گونه به دلیل تخریب زیستگاه و تجارت حیوان خانگی در معرض خطر است.

در مناطق خارج از محدوده طبیعی خود را به راحتی در دسترس نیست. دلیل اصلی به احتمال زیاد این باشد که پرورش انها دشوار است.

در طبیعت در شکاف سنگ ها لانه سازی میکنند و پرورش دهندگان هنوز نتوانسته اند محیط مناسب برای انها فراهن آورند

صاحبان انها از این گونه به عنوان یک حیوان خانگی عالی یاد می کنند . آنها هنگام احساس خطر، در صبح و اواخر بعد از ظهر، و یا زمانی که هیجان زده می شوند جیغ می کشند.

اندازه این گونه 24 سانتی متر است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید