دسته بندی نشده مرکز تحقیقات طوطی سانان

کانور گوش قرمز

کانور گوش قرمز RED-EARED CONURE با نام علمی Pyrrhura hoematotis هم چنین با عنوان پاراکیت گوش خونی و یا پاراکیت گوش قرمز نیز مشهور می باشد. طول تقریبی بدن این طوطی ۲۵ سانتی متر و از وزن دقیق آن اطلاعاتی در اختیار نیست. به طور کلی کانور گوش قرمز دارای دو نژاد: P.h. hoematotis, P.h. immarginata می باشد. در نژاد P.h. hoematotis: هر دو طوطی نر و ماده عمدتا بدنی سبز رنگ دارند و گوش آنها به رنگ قرمز/قهوه ای می باشد. پرهای حاشیه ی گردن به رنگ قهوه ای /خاکستری دیده می شود. سینه سبز به همراه رنگ زیتونی است. لبه ی مچ پا به رنگ سبز/ آبی می باشد. دم به رنگ قرمز/قهوه ای به همراه لبه ی سبز/زیتونی می باشد. منقار خاکستری/قهوه ای و حلقه ی چشم سفید و لخت و چشم ها قهوه ای می باشند. در نژاد P.h. immarginata: هر دو جنس نر و ماده مشابه نژاد قبل اما بدون حاشیه ی قهوه ای /خاکستری در حاشیه ی گردن می باشد و یک باند روشن روی سینه دیده می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید