طوطی های کاکاتو - کاکادوها

کاکادو آمبرلا یا کاکاتو کاکل چتری

کاکادو امبرلا آمبرلا کاکاتو

کاکادو آمبرلا یا کاکاتو کاکل چتری

Umbrella Cockatoo

White Cockatoo

Cacatua alba

کاکادو کاکل سفید

با این نام ها شناخته می شود :

کاکادو آلفا

کاکادو امبرلا

کاکاتو کاکل چتری

کاکادو کاکل سفید

کوکاتو آلبا

کاکادو امبرلا یا چتری طولش به 46 سانتیمتر رسیده و در جزایر ترنات ، تیدور ، هالماهرا ، اوبیو بتیان مجمع الجزایر ملوک زیست میکنند . رنگ پرهایش سفید خالص است. در صورت نگهداریانفرادیاهلیشده ، اما به توجه زیاد نیاز مند میباشد.او را با استعداد ترین نوع کاکادو از نظریادگیریکلمات میدانند. اغلب در سیرک ها و نمایش ها از آن استفاده میکنند . تکثیرش در پاسیو میسر شده است. مطمئن ترین نشانه اختلاف جنسیت رنگ حلقه چشم هاست که در نر قهوه ایسیاه و در ماده قهوه ایقرمز روشن میباشد. آنان 2 تا 3 تخم گذارده ، جوجه ها پس از 28 روز از تخم درآمده و پس از 8 تا 9 هفته لانه را ترک مینمایند

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید