پاراکیت ها

کاکاریکی پیشانی قرمز

Red-fronted Parakeet

کاکاریکی پیشانی قرمز

Red-fronted Parakeet

Cyanoramphus novaezelandiae

Kākāriki or Red-crowned Parakeet

پاراکیت پیشانی قرمز
سایز جدود27سانت
وزن 50تا113گرم
ظول عمر جدود10سال
تعداد تخم 5تا9عدد
زمان بیرون امدن جوجه ها از تخم حدود19روز
بیرون امدن جوجه ها از لانه بعد از 5و6هفته

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید