اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

Alex معروف ترین کاسکوی جهان درگذشت !

Alex Grey Parrot

این خبر مربوط به سال 1385 می باشد

الکس نام کاسکو ۳۱ساله آفریقایی که بیش از۱۰۰کلمه انگلیسی می دانست وقابلیت تشخیص رنگ ها، اعداد وهمچنین محاسبات اعداد راداشت، مرد.
به نقل از نیویورک تایمز، این طوطی باهوش که رنگ شکل وقیافه خود را می دانست،

به راحتی در مصاحبه های تلوزیونی شرکت می کرد وبه عنوان معروف ترین طوطی گویای جهان، معرفی شده بود.
دکترآیرن پیربرگ که دردانشگاه برندیزوهاروارد، تدریس می کند وصاحب این طوطی می باشد،گفت: “الکس” دوروز قبل مرد ومرگ او کاملا طبیعی بوده است.
دکتر پیربرگ، سالیان طولانی با این طوطی زندگی می کرد وگزارش های علمی بسیاری از این طوطی در مجلات مختلف به رشته تحریر درآورد.

حتی هفته آخرزندگی این طوطی به یادگیری کلمات مرکب ونحوه تلفظ کلمات پیچیده ومرکب گذشت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید